Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens

Spel-topia

Laeveren Liesbeth

Kruisstraat 4

2350 Vosselaar

liesbeth@spel-topia.be

BE0767.491.417

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Spel-topia, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 4 2350 Vosselaar, BTW BE 0767.491.417, Spel-topia biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Spel-topia moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Spel-topia aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle prijzen (in euro) vermeld op de webshop zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden duidelijk vermeld bij het afrekenen. Hierbij kan u kiezen voor een thuis levering of ander adres of om u pakket te laten leveren in een afhaalpunt of pakjesautomaat. De prijzen staan er steeds duidelijk bij vermeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Spel-topia niet. Spel-topia is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Spel-topia is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via email liesbeth@spel-topia.be .

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Spel-topia. Spel-topia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Als het product een pre-order is en dus nog niet op voorraad is zal dit duidelijk vermeld staan op de website. Als u een vraag heeft over een pre-order kan u altijd contact opnemen via onze klantendienst via email liesbeth@spel-topia.be.

Artikel 4: Online aankopen

1. Via de webshop
Kies in de webshop de gewenste producten en klik op “in winkelmand” om deze in uw winkelmandje te plaatsen.
Nadat u alle gewenste producten in het winkelmandje heeft geplaatst, kunt u het complete overzicht bekijken door op de knop “winkelmand bekijken” klikken of door rechts bovenin op de pagina op het winkelmandje te klikken. Hierbij kan u kiezen om u bestelling te laten verzenden of af te halen in ons afhaalpunt te Vosselaar.
Als u het winkelmandje heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het bestelproces door op de knop “Doorgaan naar afrekenen” te klikken.
U komt nu op de afreken-pagina.
Op deze pagina wordt u gevraagd om uw factuuradres en afleveradres(bij bezorging) in te vullen.
Onderaan de afrekenpagina kun je optioneel “ja ik vind het goed dat je me een nieuwsbrief en e-mails stuurt” aanvinken.
Naast de ingevulde gegevens ziet u nogmaals een overzicht van uw bestelling en kan u als nog kiezen voor afhalen in ons afhaalpunt of verzenden via Bpost.
Nadat u alle gegevens naar juistheid heeft ingevuld, kiest u de gewenste betaalmethode( Bankcontact, Mastercard en Visa, Ideal of Sofort banking) via Mollie.

U kan ook kiezen om te betalen met een cadeaubon en daarbij voegt u de nummer van de cadeaubon in. Druk nadien op Cadeaubon toepassen om je cadeaubon te gebruiken als betaalmiddel.
Als laatste wordt u gevraagd om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. En wordt u gewezen dat u persoonsgegevens worden beschermd door ons privacy beleid.
Indien u bovenstaande stappen heeft doorlopen kunt u de bestelling definitief maken door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken.
Indien u Ideal of Mister Cash, bankcontact en creditcard hebt geselecteerd, wordt u doorgestuurd naar een beveiligde omgeving om het betaalproces af te ronden.
De orderbevestiging en factuur zullen u per e-mail worden toegestuurd. Deze kan u ook altijd ter vinden op de “mijn account” pagina op onze webshop.
Na ontvangst van uw bestelling zullen wij binnen 1 werkdag contact met u opnemen per e-mail om een afspraak voor aflevering of afhalen te maken.

Indien u na het plaatsen van de bestelling er achter komt dat u foutieve gegevens heeft ingevuld, dan kunt u dit per e-mail aan ons mededelen en zullen wij deze aanpassen in uw bestelling.

Spel-topia is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

U pakket zo door ons zo snel mogelijk behandeld worden en binnen de 3 werkdagen worden geleverd. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk (afhaalpunt).

De levering gebeurt door Bpost.

De verzendingskosten zijn vast bepaald en wij verzenden gratis vanaf 75 euro in België en 100 euro voor Nederland en 120 euro voor Frankrijk. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het gekozen adres of afhaalpunt geleverd binnen de 3 werkdagen. Tenzij anders vermeld op de webshop zoals pre order waarbij het product nog niet op voorraad is en nog komt binnen komen! Bij een pre-order product zal er een indicatie staan wanneer dit product op voorraad is. Deze datum is een indicatie en deze datum staat niet vast en is onderworpen aan veranderingen. Wij doen ons uiterst best om u pakket zo snel mogelijk te verzenden naar u ! 

Met uitzondering van onze vakantieperiodes deze vakantieperiodes worden op de website uitdrukkelijk vermeld.

Tijdens onze vakantieperiodes kan de verzending later zijn dan 3 dagen zoals vermeld op de webshop. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Spel-topia.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Spel-topia was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Spel-topia.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Spel-topia te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Spel-topia.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :

“voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

“voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

“voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

“voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Spel-topia Kruisstraat 4 2350 Vosselaar en, indien mogelijk, liesbeth@spel-topia.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan Spel-topia altijd contacteren via onze pagina Contacteer ons. Op deze pagina kun je een email sturen naar Spel-topia via het voorgestelde berichtformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Spel-topia heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Spel-topia Kruisstraat 4 2350 Vosselaar.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Er kan overeengekomen worden dat de klant de producten zelf terug brengt naar het afhaalpunt van Spel-topia. Onze aansprakelijkheid beperkt zich to het bedrag van de aankoop.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, product moet nog in de folie zijn, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Spel-topia zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Spel-topia alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen van het product uitgezonderd de leveringskosten aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Spel-topia op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Spel-topia wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Spel-topia geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Spel-topia betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Spel-topia is bereikbaar via e-mail op liesbeth@spel-topia.be of per post op het volgende adres Spel-topia Kruisstraat 4 2350 Vosselaar.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Je kan ons ook steeds contacteren via de website “Contacteer ons” op deze site kun via een formulier ons bereiken via email. We behandelen alle klachten zo snel mogelijk terug via email.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Spel-topia, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 en de Europese privacywetgeving. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de Europese privacy wetgeving ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Spel-topia kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U kan u persoonsgegevens steeds raadplegen op ons “mijn account” pagina.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Spel-topia Kruisstraat 4 2350 Vosselaar.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy beleid pagina waar u ons privacy beleid kan goed keuren. 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een goede werking van de website gebruikt Spel-topia de volgende cookies :

  • Analytische cookies: hierin staan de statistieken van jouw internetgedrag zoals we kennen van Google Analytics.
  • Functionele cookies: hierin staan bijvoorbeeld jouw producten in de winkelwagen van een webshop of jouw aanmelding op Facebook die actief blijft.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Spel-topia. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).